ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την   1η του μηνός   Φεβρουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας   Δευτέρα  και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ENHMEΡΩΣΗ –ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ covid-19 ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

2.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ν. ΘΗΡΑΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

3.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΙΜΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ.  ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ .

4.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΘΗΡΑΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ.  ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ .

5.      ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

6.      ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ