ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την   2η του μηνός    Δεκεμβρίου  2020, ημέρα της εβδομάδας   Τετάρτη  και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Ρ.Σ. ΣΤΟ Ο.Τ. 9 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

2.      ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

3.      ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Off-site ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

4.      ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΤΗΣ κ. ΖΑΧΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.    ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ.
5.      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 6Ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

6.      ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

7.      ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : «Δ’ ΦΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

8.      ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΗ «ΒΛΥΧΑΔΑ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ