ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την   28η του μηνός    Δεκεμβρίου  2020, ημέρα της εβδομάδας   Δευτέρα  και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

2.      ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 31/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΔΑΠΠΟΣ), ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΠΠΟΣ κ. ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

3.      ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΝΠΔΔ.

4.      ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ.

5.      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΒΟΘΩΝΑ- ΑΙΤΗΜΑ ΓΑΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

6.      ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ-ΑΙΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΙΜΠΙΔΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

7.      ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

8.      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΓΟΡΑΣ, ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

9.       

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ:

·         «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»,

·         «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ»,

·         «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΙΟΥ Ν.ΘΗΡΑΣ»,

·         «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ Ν.ΘΗΡΑΣ»,

·         «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΗΡΑΣΙΑΣ»,

·         «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΙΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ»,

·         «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ»,

·         «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΦΗΡΑ»

·         «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ»,

·         «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΤΟΜΗ ΕΩΣ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ»,

·         «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΗΡΩΝ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

10.   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ