ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την   8η του μηνός    Δεκεμβρίου  2020, ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη  και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 7ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

2.      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Δ’ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Μ.& Ν. ΔΡΟΣΟΣ Ο.Ε. ΣΕ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

3.      ΑΙΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΡΙΖΩΣΗ (4) ΞΕΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

4.      ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ