ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ  Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 254/2021 ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΑ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ΤΟΥ κ. TEUTA BREGU ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ΤΟΥ κ. RUCAJ BLEDAR ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» ΤΗΣ «ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε.» ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΟΥΡΕΙΟ)» ΤΟΥ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΙΑΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 6/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2022 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» . ( ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2021 ΤΟΥ Ο.Κ.Μ.Π.).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ  «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2022. ( ΑΠΟΦΑΣΗ  11/2022 ΤΟΥ ΔΑΠΠΟΣ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

 

 

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΟΥΛΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ» . (ΑΠΌΦΑΣΗ  55/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΛΠ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

·         THΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 206/2017 ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

·         ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.  152/2019  ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.»

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.