ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την   14η του μηνός    Δεκεμβρίου  2020, ημέρα της εβδομάδας   Δευτέρα  και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω   μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης (Άρθρο 159  του Ν.3846/2006 και άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) :

 

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ.  ΔΗΜΑΡΧΟΣκ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ