Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα

πραγματοποιηθεί στη Σύρο, στις 2 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου ΕΡΜΗΣ, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ: 1ο Συζήτηση επί της σκοπούμενης διατάραξης των σχέσεων Α΄ και Β΄ βαθμού

Αυτοδιοίκησης μετά την πρόσφατη επίθεση στον Β ΄βαθμό από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

 

ΘΕΜΑ: 2ο Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου επί των εξελίξεων στο ζήτημα της

επαναλειτουργίας των Ναυπηγείων Σύρου.

Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

 

ΘΕΜΑ: 3ο Ενημέρωση επί των κάτωθι ολοκληρωμένων έργων :

-Υδροδότηση πόλης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά

-Ανάθεση διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου

-Σύναψη σχετικής συμφωνίας με Δήμο Ρόδου και (ΕΥΑΡ

Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

(ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

 

ΘΕΜΑ: 4ο Ενημέρωση επί του διαγωνισμού :

«Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Οδικού Φωτισμού της νήσου Ρόδου».

Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

 

ΘΕΜΑ: 5ο Ενημέρωση για την εξέλιξη της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στα νησιά

Πάρο, Νάξο, Τήνο και Άνδρο και εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η εκπόνηση Ειδικής Μελέτης Επιπτώσεων για

την εγκατάσταση στα διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου Βιομηχανικών

Α.Π.Ε.

Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς

 

ΘΕΜΑ: 6ο Παράταση ωραρίου καταστημάτων Π.Ε Δωδεκανήσου και Π.Ε. Κυκλάδων.

Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου

 

ΘΕΜΑ: 7ο Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην ετήσια τακτική

Γενική Συνέλευση και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής

και Εκπαιδευτικής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Κ.Ε.Κ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ» και λήψη απόφασης για συμμετοχή της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην προτεινόμενη από το Δ.Σ. της

Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου

Αιγαίου «Κ.Ε.Κ ΓΕ6ΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ» αύξησης μετοχικού

κεφαλαίου.

Εισηγήτρια : Χαρούλα Γιασιράνη

 

ΘΕΜΑ: 8ο Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην ετήσια τακτική

Γενική Συνέλευση και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής

Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου

Αιγαίου» και λήψη απόφασης για συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου

Αιγαίου στην προτεινόμενη από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου»

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος

 

ΘΕΜΑ: 9ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν.

Αιγαίου, ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ και του (ήμου Ρόδου για το έργο «Πολιτική και

Περιβαλλοντολογική Προστασία του νησιού της Ρόδου και Αναβάθμιση των

Δασικών Περιοχών της Ρόδου με Συγκεκριμένες Παρεμβάσεις»

Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης

 

ΘΕΜΑ: 10ο Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 Κυκλάδων

Εισηγήτρια : Αθηνά Καλλιγά

 

ΘΕΜΑ: 11ο 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων έτους 2018

Εισηγητής : Αντώνης Λούβαρης

 

ΘΕΜΑ: 12ο Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού

Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2018

Εισηγητής : Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

 

ΘΕΜΑ: 13ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου

Αιγαίου και (ήμου Μήλου για την Εκπόνηση Μελετών του έργου :

‘’(ημοτικό Σφαγείο με Βιοκλιματικά Κριτήρια στη Θέση Τρυπητές

Μήλου’’.

Εισηγητής: Νίκος Βενάκης

 

ΘΕΜΑ: 14ο Έγκριση Σύναψης Σύμβασης (ιαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του (ήμου Σίφνου για το έργο «Επισκευές

– συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) (ήμου Σίφνου» – Ορισμός δύο

εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με

τους αναπληρωτές τους.

Εισηγητής : Νίκος Βενάκης

 

ΘΕΜΑ: 15ο Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017 – Οικονομικού Προϋπολογισμού

2018 της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ».

Εισηγητής: Καραμαρίτης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: 16ο Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018.

Εισηγήτρια : Εύη Αριστείδου

 

ΘΕΜΑ: 17ο Προγραμματισμός προσλήψεων Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018.

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου

 

ΘΕΜΑ: 18ο 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν.

Αιγαίου & (ήμου Σύρου Ερμούπολης για την Εκπόνηση Μελέτης Στατικής

Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου (ήμου Σύρου-Ερμούπολης ”(ημήτριος

Βικέλας” – Κλειστή Αίθουσα Α” (Άρθρο ΄5 Ισχύς προγραμματικής

Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα),

Εισηγητής : Γιώργος Λεονταρίτης

 

ΘΕΜΑ: 19ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και του

Γενικού Νοσοκομείου Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για το έργο «Διασύνδεση του

αξονικού τομογράφου Κω με δίκτυο της ΔΕΗ)

Εισηγητής : Θωμάς Σωτρίλλης

 

ΘΕΜΑ: 20ο Έγκριση σύναψης (ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του (ήμου Ρόδου και

της ΠΝΑΙ για το έργο «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου Καλαθοσφαίρισης Πυλώνας»

Εισηγητής: Νίκος Νικολής

 

ΘΕΜΑ: 21ο Έγκριση σύναψης (ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του (ήμου Καρπάθου

και της ΠΝΑΙ για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Πηγαδιών Καρπάθου»

Εισηγητής : Γιάννης Μηνατσής

 

ΘΕΜΑ: 22ο Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «Αν(ιΚαΤ: Καταδυτικές

ιαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής

Μεσογείου Ανάπτυξη ικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» στο πλαίσιο του

Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με

επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ορισμός ομάδας έργου

Εισηγήτρια : Χαρούλα Γιασιράνη

 

ΘΕΜΑ: 23ο Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση

Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη ιαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» στο πλαίσιο του

Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με

εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ορισμός ομάδας έργου

Εισηγήτρια: Χαρούλα Γιασιράνη

 

ΘΕΜΑ: 24ο Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο ατόμων

Κοινωνικών Λειτουργών ( ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ) για την έδρα της

Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων στα πλαίσια των Συνοδευτικών μέτρων

του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ

Εισηγητής : (ημήτρης Αλουμανής

 

ΘΕΜΑ: 25ο Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του

Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και (ικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και

του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Εισηγητής: Μπάρδος Χρήστος

 

ΘΕΜΑ: 26ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και

του Δήμου Ρόδου για την Κουνοποκτονία του νησιού της Ρόδου για τα έτη 2018 και 2019

Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης

 

ΘΕΜΑ: 27ο Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ