Συνεδρίαση (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)  του Δημοτικού Συμβουλίου  θα διεξαχθεί την   22η  του μηνός     ΦΕΒΡOYΑΡΙΟΥ  2023, ημέρα της εβδομάδας   ΤΕΤΑΡΤΗ       και ώρα 17:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ.  ΔΗΜΑΡΧΟΣ- κ. ΖΑΜΠΕΛΑ ΦΥΤΡΟΥ.

 

2.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 5/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» (ΟΚΜΠ), ΜΕ ΘΕΜΑ :

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΚΜΠ»- ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.  81/2022  ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

 

3.      ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MARCHUK  LYUDMYLA του NIKOLAI.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

4.      ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ   ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

5.      ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ 11-07-2022 ΜΕΧΡΙ 30-09-2022.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

6.      ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

7.      ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΩΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑμΕΑ/ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ/ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-

κ. ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

8.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

9.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

10.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΒΕΑ ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

11.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

 

12.   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ.  ΔΗΜΑΡΧΟΣ- κ. ΖΑΜΠΕΛΑ ΦΥΤΡΟΥ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ