Συνεδριάζει την την 20η  Δεκεμβρίου  2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα     το Δημοτικό Συμβούλιο   και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω  μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.       

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                       κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.