Την 31η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας ΄΄ΖΟΟΜ΄΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο:  Ανάθεση καυσίμων Δήμου Αμοργού για το Έτος 2022.

ΘΕΜΑ  2ο: Αίτηση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Αμοργού για παραχώρηση χώρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Συμμετοχή του Δήμου Αμοργού στην έκθεση BIT στο Μιλάνο Ιταλίας και ορισμός εκπροσώπου.

ΘΕΜΑ 4ο: Αίτηση κ. Κοκολογιάννη Γεωργίου για αποδοχή παραχώρησης τμήματος αγροτεμαχίου του στα Κατάπολα Αμοργού προς Δημοτική χρήση.

ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή κινήτρων για τη στελέχωση του Κ.Υ. Αμοργού σύμφωνα με τον Ν.4735/2020 για το Έτος 2022.

 

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2022

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ