τακτική δημόσια συνεδρίαση  (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)  του Δημοτικού Συμβουλίου  θα διεξαχθεί την  29η  του μηνός   Νοεμβρίου  2022, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη    και ώρα 17:00   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      EΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 8ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 340/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

2.      ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

3.      ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

4.      EΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 341/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

5.      ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΑΓΤΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΝΘΑΡΟΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ