τακτική δημόσια συνεδρίαση  (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)  του Δημοτικού Συμβουλίου  θα διεξαχθεί την  4η  του μηνός      Οκτωβρίου  2022, ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη    και ώρα 17:00. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

 

2.      ΙΔΡΥΣΗ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

 

3.      ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

4.      ΕΚΤΑΚΤΗ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

5.      ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

 

6.      ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΑΒ. ΑΕ,

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

 

7.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΟΙΑ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.( ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ).

 

8.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.