Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί εγγράφου Φο.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου Α.Ε με θέμα: «Σχέδιο Τιμολογιακής Πολιτικής-Εισφορών και Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Μελών Φο.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου Α.Ε έτους 2022».
2. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές και συγκρότηση αυτών.
3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για την μετεγκατάσταση του Κ.Ε.Π. Νάξου στην Κοινότητα Νάξου.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη ψηφίσματος της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, με τίτλο: «Χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
5. Aναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, οικ. έτους 2021.
6. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
7. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Δ΄δόση έτους 2021).
8. Έγκριση συμπληρωματικής κατανομής ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
9. Έγκριση προγράμματος λειτουργίας των αθλητικών χώρων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
10. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ» για τη διεξαγωγή αγώνων πετοσφαίρισης για την αθλητική περίοδο 2021-2022.
11. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δ.Ι.Ε.Κ. Νάξου για παραχώρηση του Δ.Α.Κ. Νάξου.
12. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Δ.ΕΠ.Ι.Σ) Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.