Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την   22η του μηνός   Μαρτίου   2019, ημέρα της εβδομάδας   Παρασκευή και ώρα   10:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω   μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης  :
Α/α
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 56/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 05-03-2017 ΕΩΣ 31-08-2019»  (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΣ