ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την    27η  του μηνός     Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδομάδας     Τετάρτη     και ώρα  18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας  διάταξης  :
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2020-2023 ΤΟΥ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΟΤΑ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020-2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ