Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα
πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό
Μέγαρο (Πλατεία Ελευθερίας-ΡΟΔΟΣ), με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ: 1ο Παραχώρηση στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου από την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου τμήματος ακινήτου στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ. 65Β, στην
Τοπική Κοινότητα Ιαλυσού, για την ανέγερση Ναού με χρηματοδότηση από
την Ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιαλυσού, σύμφωνα με τις διατάξεις του
του αρθρ. 22, ν. 4301/2014.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ: 2ο Ενημέρωση για την εξέλιξη της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στα νησιά
Πάρο, Νάξο, Τήνο και Άνδρο και εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η εκπόνηση Ειδικής Μελέτης Επιπτώσεων για
την εγκατάσταση στα διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου Βιομηχανικών
Α.Π.Ε.
Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς

ΘΕΜΑ: 3ο Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην ετήσια τακτική
Γενική Συνέλευση και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής
και Εκπαιδευτικής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Κ.Ε.Κ
ΓΕ0ΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ» και λήψη απόφασης για συμμετοχή της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην προτεινόμενη από το 3.Σ. της
Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου «Κ.Ε.Κ ΓΕ0ΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ» αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου.
Εισηγήτρια : Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ: 4ο Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην ετήσια τακτική
Γενική Συνέλευση και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής
Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου
ΠΡΟΣ: 1. Τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Αιγαίου» και λήψη απόφασης για συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου στην προτεινόμενη από το 3.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου»
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος

ΘΕΜΑ: 5ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και 3ήμου Μήλου για την Εκπόνηση Μελετών του έργου :
‘’3ημοτικό Σφαγείο με Βιοκλιματικά Κριτήρια στη Θέση Τρυπητές
Μήλου’’.
Εισηγητής: Νίκος Βενάκης

ΘΕΜΑ: 6ο Έγκριση Σύναψης Σύμβασης 3ιαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του 3ήμου Σίφνου για το έργο «Επισκευές
– συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) 3ήμου Σίφνου» – Ορισμός δύο
εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με
τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής : Νίκος Βενάκης

ΘΕΜΑ: 7ο Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017 – Οικονομικού Προϋπολογισμού
2018 της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ».
Εισηγητής: Καραμαρίτης Νικόλαος

ΘΕΜΑ: 8ο 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν.
Αιγαίου & 3ήμου Σύρου Ερμούπολης για την Εκπόνηση Μελέτης Στατικής
Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου 3ήμου Σύρου-Ερμούπολης ”Δημήτριος
Βικέλας” – Κλειστή Αίθουσα Α” (Άρθρο ΄5 Ισχύς προγραμματικής
Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα),
Εισηγητής : Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ: 9ο Έγκριση σύναψης 3ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του 3ήμου Ρόδου και
της ΠΝΑΙ για το έργο «3ιαμόρφωση χώρου γηπέδου Καλαθοσφαίρισης
Πυλώνας»
Εισηγητής: Νίκος Νικολής

ΘΕΜΑ: 10ο Έγκριση σύναψης 3ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του 3ήμου Καρπάθου
και της ΠΝΑΙ για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Πηγαδιών
Καρπάθου»
Εισηγητής : Γιάννης Μηνατσής

ΘΕΜΑ: 11ο Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «Αν3ιΚαΤ: Καταδυτικές

διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής
Μεσογείου – Ανάπτυξη
δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με
επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ορισμός ομάδας έργου
Εισηγήτρια : Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ: 12ο Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση
Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη
διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων
Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με
εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ορισμός ομάδας έργου
Εισηγήτρια: Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ: 13ο Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο ατόμων
Κοινωνικών Λειτουργών ( ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ) για την έδρα της
3/νσης Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων στα πλαίσια των Συνοδευτικών μέτρων
του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ
Εισηγητής : Δημήτρης Αλουμανής

ΘΕΜΑ: 14ο Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του
Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και 3ικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Εισηγητής: Μπάρδος Χρήστος

ΘΕΜΑ: 15ο Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου
Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ