1. Έγκριση απολογισμού έτους 2017, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 1. Έγκριση των όρων δημοπράτησης σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2 περίπτωση γ. του Ν 4412/2016 του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Πύργου Επαρχείου Κω».
 2. Έγκριση των όρων δημοπράτησης σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2 περίπτωση γ. του Ν 4412/2016 του έργου: «Αποκατάσταση γηπέδου Σύμης μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 13/11/2017».
 3. Έγκριση των όρων δημοπράτησης και έγκριση ορισμού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες- επισκευές στο κτήριο του πρώην Δημοτικού σχολείου Βατίου».
 4. Έγκριση των όρων δημοπράτησης και έγκριση ορισμού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων στο Επαρχιακό Δίκτυο Ρόδου (Κιοτάρι)».
 5. Έγκριση των όρων δημοπράτησης, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του στο έργο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ στην Κάλυμνο».

 

 1. Έγκριση των όρων δημοπράτησης, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του στο έργο: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & φωτεινής σηματοδότησης Επαρχιακού Δικτύου Ν. Κω Α/Α 2».
 2. Έγκριση των όρων δημοπράτησης, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του στο έργο: «Επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Κω».
 3. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: «Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος εθνικού οδικού Δικτύου και επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Ρόδου».
 4. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: «Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού Δικτύου νήσων Αστυπάλαιας, Πάτμου, Νισύρου, Τήλου, Σύμης, Κάσου και Χάλκης».
 5. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: «Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού Δικτύου νήσου Κω».
 6. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: «Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού Δικτύου νήσου Καρπάθου».
 7. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: «Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού Δικτύου νήσου Καλύμνου».
 8. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: «Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού Δικτύου νήσου Λέρου».
 9. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας – στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης του προσωρινού αναδόχου – του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός Κρεμαστενού και Πέρα Ποταμού Δήμου Ρόδου».

 

 1. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού δικτύου στους πρόποδες Φιλερήμου.

 

 1. Έγκριση πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Τήλου».
 2. Έγκριση ανάθεσης της δαπάνης απονομής των βραβείων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Σχεδιασμός πρότυπου αναψυκτηρίου, αποδυτηρίων, πύργου ναυαγοσώστη και ντουζιέρας για τον εξοπλισμό των παραλιών των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».
 3. Έγκριση ανάθεσης της δαπάνης απονομής των βραβείων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Σχεδιασμός φωτιστικού ιστού εξωτερικού χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».

 

 1. Έγκριση ανάθεσης της δαπάνης απονομής των βραβείων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Σχεδιασμός πρότυπης στάσης μέσων μαζικής μεταφοράς για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».

 

 

 1. Έγκριση ανάθεσης της δαπάνης απονομής των βραβείων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Σχεδιασμός καθιστικού εξωτερικού χώρου (παγκάκι) για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».

 

 1. Έγκριση ανάθεσης της δαπάνης απονομής των βραβείων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Σχεδιασμός κάλαθου απορριμμάτων εξωτερικού χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».
 2. Έγκριση όρων δημοπράτησης και επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού του έργου:  ” Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Μυκόνου”.
 3. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή πλήρους μόνωσης στο κτήριο του κτηνιατρείου Τήνου».
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωση για μετατόπιση στύλου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στον οικισμό του Πύργου ν. Τήνου.
 5. Έγκριση πρακτικού παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».
 6. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου : «Καταπολέμηση κουνουπιών για το έτος 2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Κω και Καλύμνου».
 7. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για το έργο : «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» ΚΣ 54- υποέργο 4 : είδη βασικής υλικής συνδρομής για τον φορέα : ΠΕ Καλύμνου-Καρπάθου-Κάσου (Νο _54)».
 8. Έγκριση μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Κάλυψη ταχυδρομικών αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις Π.Ε. του Νομού Κυκλάδων για το έτος 2018 – 2019».
 9. Έγκριση μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Καθαριότητα γραφείων και χώρων αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου – Άνδρου – Θήρας – Κέας/Κύθνου – Μήλου – Μυκόνου – Νάξου – Πάρου και Τήνου».
 10. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Θήρας.
 11. Διεξαγωγή δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Μήλου
 12. Προμήθεια εξυπηρετητή (server) για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε. του Ν. Κυκλάδων

 

 1. Προμήθεια συσκευής ελέγχου της ακριβείας διανομέων υγραερίου για το τμήμα εμπορίου Ν. Κυκλάδων.

 

 

 

 1. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 01/07/2017 – 31/12/2017.
 2. Δέσμευση Πιστώσεων ως απόφαση 58/2018 Περιφερειακού Συμβουλίου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των δαπανών παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 5. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

 

 1. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 2. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
42. Έγκριση  δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

 

43. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες  έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

 

44.  Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

 1. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 2. ‘Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή
  περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση WTM 2018 , στο
  Λονδίνο.
 3. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 4. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 5. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 6. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 7. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και έγκριση της υπογραφής σύμβασης εργασιών για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών στην Π.Ε Κυκλάδων, των εταιρειών και φυσικών προσώπων ενταγμένων στο Μητρώο αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών ΠΝΑΙ.

 

 

 1. Έγκριση ανάθεσης δαπάνης για προμήθεια υλικών για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και το Γραφείο Μηχανημάτων της Περιφέρειας Ενότητας Δωδεκανήσου.
53. Δικαστικές υποθέσεις.

54. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

55. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

 

56. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

 

57. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.