Ανακοινώνουμε την κοινοπρακτική συνεργασία των εταιρειών ‘Ένωση Λεμβούχων
Σαντορίνης’ και ‘Κ/Ξ Λεμβούχων & Καβοδετών Σαντορίνης’.
Στην νέα κοινοπραξία με διακριτικό τίτλο ‘Συνένωση Λεμβούχων Σαντορίνης’
εντάσσονται πλέον 28 πλοιοκτησίες, ενώ η διαχειριστική λειτουργία και η εκπροσώπηση
ενοποιούνται.

Με βάση την αγαστή συνεργασία με όλους τους συνεργάτες μας προσδοκούμε στην
περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών μας αλλά και στην επέκταση των δραστηριοτήτων
μας.
Με την ευχή για γρήγορη επάνοδο του τουρισμού μας,
Οι αντιπρόσωποι,