Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων χαιρετίζει τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ένα έργο μεγάλης σημασίας για τα νησιά μας και την εθνική οικονομία που μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού κλείνουν οι πετρελαϊκοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας στη Σύρο, την Πάρο και τη Μύκονο.

Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η επαρκής και αξιόπιστη τροφοδοσία των νησιών που μπορεί να αποτελέσει βάση για ισόρροπη ανάπτυξη με νέες δραστηριότητες, εκτός από τουριστικές, και μάλιστα στις μειονεκτικές νησιωτικές περιοχές, χωρίς η επάρκεια να οδηγήσει στην υπερκατανάλωση ενέργειας και δραστηριότητες που καταστρέφουν το νησιωτικό περιβάλλον.
Το κόστος παραγωγής ελαττώνεται, συμπαρασύροντας τις χρεώσεις ΥΚΩ σε εθνικό επίπεδο και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων κυκλαδίτικων προϊόντων.

Η ενεργειακή διασύνδεση των νησιών αποτελεί μία  πρωτόγνωρη μορφή ενοποίησής τους που ανατρέπει το μοντέλο της απομόνωσης, της ασυνέχειας, των αυτόνομων λύσεων αυτάρκειας και ενοποιεί, δένει, συνδέει τοπικές οικονομίες και κοινωνίες σε ένα κοινό πλαίσιο που πρέπει όλοι να συμβάλλουν ισότιμα.

Οι κοινωνίες των νησιών μας μπορούν να συμμετέχουν με ΑΠΕ στο κοινό ενεργειακό σύστημα, με υπευθυνότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή και αλληλεγγύη μεταξύ τους, χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια της τοπικής βιωσιμότητας. Ένα πολύ καλό παράδειγμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα που δημιουργήθηκε από πολίτες στη Σίφνο με στόχο την παραγωγή και διάθεση ενέργειας από ΑΠΕ για τις ανάγκες του νησιού τους, όπως, επίσης, η προσπάθεια του Δήμου Αμοργού να γίνει πράσινο νησί.

Η διασύνδεση όμως δεν πρέπει να αποτελέσει κίνητρο εγκατάστασης αιολικών πάρκων στα νησιά με σκοπό την τροφοδότηση του Εθνικού Δικτύου. Τα οικοσυστήματα των διασυνδεμένων νησιών παραμένουν ασύνδετα, αυτόνομα και εύθραυστα, απειλούμενα από την κλιματική αλλαγή και την οικιστική ανάπτυξη, αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος μιας μεγάλης συμβολής των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό μίγμα. Εξίσου σημαντικό είναι ότι το κυκλαδίτικο τοπίο δεν αντέχει επιπρόσθετη επιβάρυνση και η κοινωνία εναντιώνεται στην υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Συμπερασματικά, η διασύνδεση είναι μια αναγκαία καθοριστική αναπτυξιακή υποδομή του νησιωτικού χώρου που, αν λειτουργήσει με σύνεση και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ενταγμένη στο νέο μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης των Κυκλάδων για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, θα προσφέρει τα μέγιστα στην κοινωνία των νησιών μας.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΙΖΑ