Στην Ερμούπολη της Σύρου, την 24 & 25 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε η 2η Τεχνική Συνάντηση του έργου «Δημιουργία Δικτύου Προσβασιμότητας σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της βιώσιμης κινητικότητας» με ακρωνύμιο «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

 

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 636.080,25€. Κύριος δικαιούχος της πράξης είναι η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, με δικαιούχους της πράξης την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού από την Κύπρο και τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης από την Ελλάδα.

 

Στόχος του έργου είναι η εξυπηρέτηση των ΑμεΑ τόσο με προβλήματα κινητικότητας όσο και με προβλήματα όρασης, μέσα από την ενίσχυση υποδομών σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.

 

Για τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση ποσού 293.858,00€ και προβλέπεται να προμηθευτεί τον παρακάτω εξοπλισμό:

 1. Εξοπλισμός αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα
 2. Λυόμενος ξύλινος αρθρωτός διάδρομος παραλίας για ΑΜΕΑ.
 3. Ξύλινο αποδυτήριο προδιαγραφών για ΑμεΑ μη μόνιμο, λυόμενο.
 4. Προμήθεια και Τοποθέτηση επιγραφής σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα)
 5. Προμήθεια και Τοποθέτηση ξύλινης ομπρέλας  με καλαμωτή για ΑΜΕΑ διαμέτρου 2,5 μέτρων.
 6. Σύστημα ανάβασης σκάλας αναπηρικού αμαξιδίου
 7. Διάδρομος εύκαμπτος για ΑμΕΑ
 8. Ηλεκτρικό αναπηρικό scooter ενισχυμένο βαρέως
 9. Ηλεκτρικό αναπηρικό scooter ελαφρού τύπου
 10. Οικίσκος φόρτισης των scooters και μετεπιβίβασης ΑμΕΑ
 11. Σύστημα καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης

 

Το έργο έχει στόχο την δημιουργία υποδομών καθολικού σχεδιασμού περιβάλλοντος, υπηρεσιών και πληροφοριών που θα μπορούν να υποστηρίζουν ανθρώπους με αναπηρία, οικογένειες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. Την προσέλκυση στοχευμένου κοινού (όπως είναι τα ΑμεΑ) σε τουριστικούς χώρους, συμβάλλοντας στη ανάπτυξη και την αξιοποίηση των πολιτιστικών χώρων.

 

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου