Συμπληρωματικά των προγραμματισμένων ελέγχων για την προστασία του αγοραστικού κοινού σας ενημερώνομε για τα κάτωθι
Επειδή οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά ενός παιχνιδιού θα πρέπει να έχουν κατά νου τις παρακάτω Συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών και την εξασφάλιση της καλύτερης εμπειρίας για τα παιδιά .
Κατά την επιλογή ενός παιχνιδιού:
 Αγοράζετε παιχνίδια από αξιόπιστα καταστήματα και σημεία πώλησης.  Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες – ποτέ μην αγοράζετε παιχνίδια που ΔΕΝ φέρουν το σήμα CE  Επιλέξτε παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία, τις ικανότητες του παιδιού και το επίπεδο δεξιοτήτων. Ποτέ μην αγοράσετε ένα παιχνίδι που φέρει την ακόλουθη προειδοποίηση για ένα παιδί κάτω των 3 ετών.

 Μην αγοράζετε παιχνίδια με μικρά αποσπώμενα κομμάτια για παιδιά κάτω των 3 ετών.
Μετά την αγορά ενός παιχνιδιού:  Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη σωστή συναρμολόγηση του παιχνιδιού και τη χρήση.
2

 Παρακολουθείτε τα παιδιά καθώς παίζουν ή αν χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό προστασίας που προορίζεται για ορισμένα παιχνίδια (πατίνια ,τροχοπέδιλα, ποδήλατα)  Βεβαιωθείτε ότι τα παιχνίδια παίζονται όπως έχουν σχεδιαστεί και σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες χρήσης. Επίσης ότι είναι κατάλληλα για την ηλικία και τις ικανότητες του παιδιού.  Ελέγξτε τα παιχνίδια από καιρού εις καιρόν αν εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια του παιδιού.  Πετάτε όλες τις συσκευασίες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας.  Τηρείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης  Διδάξτε στα παιδιά σας να μαζεύουν τα παιχνίδια τους  Αναφέρετε οποιαδήποτε προβλήματα ασφάλειας ενός παιχνιδιού στον λιανοπωλητή ή τον κατασκευαστή. Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων online κοινοποιήσεων μέσω του συστήματος ταχείας ενημέρωσης RAPEX για να ενημερωθούν σχετικά με τις πιο πρόσφατες κοινοποιήσεις σχετικά με τα παιχνίδια που είναι μη ασφαλή στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/ ?event=main.search ή /και στο site της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας http://www.ggb.gr/el/node/136 .

ΜΕ Ε.Π
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ