Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Θήρας καταδικάζει κάθε μορφή βίας από όπου και αν
προέρχεται. Η προσπάθεια πόλωσης που κάποιοι επιχειρούν να καλλιεργήσουν στο
νησί μας μέσα από ένα κλίμα συνεχών προκλήσεων, δεν αρμόζει στα ήθη της Νέας
Δημοκρατίας και στα μέλη της.
Η Νέα Δημοκρατία, ενώνει και δεν διχάζει τους Έλληνες, καταδικάζοντας κάθε
προσπάθεια πόλωσης των τοπικών κοινωνιών, από όπου κι αν αυτή προέρχεται.
Ο Πρόεδρος της
Δημ.Τ.Ο. ΝΔ Θήρας
Δαρζέντας Ματθαίος