Στους επισυναπτόμενους πίνακες μπορείτε να δείτε τα δρομολόγια του πλοίου μας Ε/Γ -Ο/Γ “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ” έως 31/03/2021, διάστημα το οποίο περιλαμβάνει και τη Καθαρά Δευτέρα.