Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών η Θηραϊκή Πολιτεία οφείλει να γνωστοποιήσει τα έργα του Δήμου Θήρας που έχουν δημοπρατηθεί ή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Όλα τα παρακάτω έργα ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ανάθεσης τους από τη Θηραϊκή Πολιτεία και παρακολουθούμε καθημερινά την εξέλιξη τους, καθώς ελπίζουμε στην ολοκλήρωση και παράδοση τους.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΑ
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΝΗΠΙΟ ΦΗΡΩΝ     275.000,00€
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΑ    119.000,00€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ    169.584,00€
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 2.065.000,00€
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙΟΥ (ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ)    136.400,00€
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΗΡΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ    240.000,00€
ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΟΥΛΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ    159.662,67€
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ   1.087.037,32€
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΦΗΡΑ      335.000,00€
ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019      270.000,00€
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΗΡΩΝ      600.000,00€
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ      352.000,00€
ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΑΣ   2.050.000,00€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ      241.785,81€
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ        89.935,13€
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (συγχρηματοδότηση με ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)      619.000,00€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 19TN ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(συγχρηματοδότηση με ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

     145.000,00€
«ΕΥΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ Μ.Μ.Μ. ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(συγχρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & INTERREG)

    300.000,00€
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΑ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

(ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG- ΕΡΓΟ STRATENERGY)

   350.000,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το κέντρο κοινότητας έχει εξασφαλισμένη τη λειτουργία του μέχρι την 30/06/2023 με χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΕΣΠΑ . Στο κέντρο κοινότητας παρέχονται στους δημότες υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, κοινωνικού λειτουργού, πληροφόρησης σε θέματα συντάξεων, επιδομάτων κ.λ.π. Διοργανώνονται ομιλίες και βοηθούνται ενεργά τα παιδία ως προς την ένταξη και την προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον.

   372.060,00€
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BALKAN MEDITERRANEAN για την ολοκληρωμένη διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του νησιού μας (ανάδειξη πολιτισμικών μονοπατιών) Υπό διαμόρφωση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   9.976.464,93€