Τα καταστήματα της Εταιρείας ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ύστερα από συνεννόηση με την ΑΣΠΕ, προσφέρουν έκπτωση 5%, σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες – μέλη των Συλλόγων-μελών της ΑΣΠΕ και για όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα των καταστημάτων τους, πέραν των επιπρόσθετων πλεονεκτημάτων που αυτά παρέχουν (προσφορών κ.λπ.).

 Η παραπάνω έκπτωση 5% ισχύει επί του συνολικού ποσού της συναλλαγής και δεν τίθεται μηνιαίο όριο αγορών σε ευρώ.

           ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. Όσοι πολύτεκνοι δεν διαθέτουν την κάρτα MasCard, κάνουν αίτηση σε οποιοδήποτε κατάστημα ΜΑΣΟΥΤΗΣ για να την αποκτήσουν.
  2. Οι πολύτεκνοι πρέπει να επισκεφθούν το Σύλλογο πολυτέκνων – μέλος της ΑΣΠΕ στον οποίο ανήκουν μαζί με το θεωρημένο πολυτεκνικό τους βιβλιάριο και την κάρτα ΜΑΣΟΥΤΗΣ, για να υπογράψουν μια δήλωση .

Η ενεργοποίηση της έκπτωσης 5% θα γίνεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών.

Το γραφείο της Ένωσης Πολυτέκνων Σαντορίνης θα είναι ανοιχτό κάθε

Δευτέρα 8:30 -12:00

Τετάρτη και Παρασκευή 8:30 -10:30

                                                            Για Την Ένωση Πολυτέκνων Σαντορίνης

Ο Πρόεδρος

Δαρζέντας Χαράλαμπος