Στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ειδικότερα του περιηγητικού-περιπατητικού τουρισμού, συνεχίζουμε το έργο της αποκατάστασης διέλευσης και ανάδειξης των παλαιών λιθόστρωτων δρόμων και μονοπατιών των Κυκλάδων, χαρακτηρισμένων και προστατευόμενων ως Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος. Δράσεις ανανέωσης, διεύρυνσης, εμπλουτισμού και αποκατάστασης διέλευσης των περιηγητικών δικτύων στην παρούσα χρονική περίοδο εκτελέστηκαν και συνεχίζονται με τη συμμετοχή των οικείων Δήμων στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεργασία της Περιφέρειας με τη διεθνούς κύρους και εμβέλειας Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα:

ΑΜΟΡΓΟΣ:​Επικαιροποιήθηκε και διευρύνθηκε από την Περιφέρεια το περιηγητικό δίκτυο του νησιού. Αποκαταστάθηκε από το Δήμο η διέλευση σε μεγάλο μέρος του δικτύου, κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε από την Περιφέρεια το υλικό σήμανσης και προβολής στο πεδίο στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου. Η κατασκευή και τοποθέτηση του υπόλοιπου υλικού έχει προγραμματιστεί να γίνει μέχρι το τέλος του 2018.

ΑΝΑΦΗ:​’Εχει κατά 80% ολοκληρωθεί, με τη συμμετοχή του Δήμου, το έργο αποκατάστασης, σήμανσης και προβολής στο πεδίο του δικτύου Διαδρομών. Το έργο θα συμπληρωθεί στην τρέχουσα περίοδο.

ΑΝΔΡΟΣ: Από την Περιφέρεια είχε εγκριθεί πίστωση για το 2018 για το έργο αποκατάστασης διέλευσης κατά τόπους στο διεθνώς πιστοποιημένο δίκτυο Διαδρομών του νησιού Andros Routes, το οποίο διαχειρίζεται και λειτουργεί υποδειγματικά η εθελοντική ομάδα Andros Routes μέσω της ΑΜΚΕ “Ερευνητικό Κέντρο Άνδρου”. Η δράση – παρά το ότι επανειλημμένα υποστηρίχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας στα εγκριτικά όργανα εκκρεμεί επειδή προσέκρουσε σε διαδικαστικά κωλύματα.

ΚΕΑ:​Ολοκληρώθηκε από το Δήμο το έργο της αποκατάστασης διέλευσης του δικτύου και από την Περιφέρεια το έργο σήμανσης των Διαδρομών της βόρειας και δυτικής Κέας. Το έργο σήμανσης και προβολής στο πεδίο του κεντρικού και ανατολικού τμήματος του νησιού ολοκληρώθηκε πρόσφατα από το Δήμο με την εποπτεία της Περιφέρειας.

ΚΥΘΝΟΣ:​Επικαιροποιήθηκε το περιηγητικό δίκτυο του νησιού και βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο αποκατάστασης, σήμανσης και προβολής στο πεδίο των Διαδρομών, με τη συμμετοχή των τοπικών πολιτιστικών φορέων του νησιού και του Δικτύου Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ.
ΔΟΝΟΥΣΑ:​Ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης, σήμανσης και προβολής στο πεδίο του δικτύου Διαδρομών, με οργανωμένες πρωτοβουλίες των δύο τοπικών συλλογικών φορέων του νησιού και με τη συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

ΗΡΑΚΛΕΙΑ:​Κατασκευάστηκε και είναι έτοιμο για τοποθέτηση στο πεδίο το υλικό σήμανσης και προβολής του περιηγητικού δικτύου στο πεδίο, με τη συμμετοχή επίσης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

ΝΑΞΟΣ:​Ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας, το έργο αποκατάστασης διέλευσης και συμπλήρωσης της σήμανσης σε έντεκα Διαδρομές του δικτύου. Μέχρι το τέλος του 2018 έχει προγραμματιστεί να γίνει η τοποθέτηση του υλικού σήμανσης και προβολής στο πεδίο σε άλλες δύο Διαδρομές, στην παραγωγή του οποίου συμμετέχουν οι φορείς επαγγελματιών τουρισμού.

ΠΑΡΟΣ:​Οριστικοποιήθηκε το περιηγητικό δίκτυο του νησιού και έχει προγραμματιστεί η παραγωγή και τοποθέτηση του υλικού σήμανσης στο σύνολό του, με τη συμβολή του Δήμου και των επαγγελματιών τουρισμού. Έχει ήδη τοποθετηθεί το υλικό προβολής του δικτύου στο πεδίο-πληροφοριακοί πίνακες-χάρτες ειδικών προδιαγραφών.

ΣΥΡΟΣ:​Το δίκτυο έχει επικαιροποιηθεί και έχει προγραμματιστεί η ανανέωση και συμπλήρωση της σήμανσης για το 1ο εξάμηνο 2019. Αποκατάσταση διέλευσης κατά τόπους θα γίνει σε συνεργασία με το Δήμο. Στο έργο συμμετέχει η νεοσύστατη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση “Απάνω Μεριά Σύρου’. Έτοιμο για χρήση είναι το υλικό προβολής στο πεδίο – δύο πληροφοριακοί πίνακες-χάρτες ειδικών προδιαγραφών.

ΤΗΝΟΣ:​Από την Περιφέρεια εκπονήθηκε σχέδιο πλήρους ανανέωσης και διεύρυνσης του περιηγητικού δικτύου του νησιού, βάσει του οποίου κατασκευάστηκε υλικό σήμανσης και προβολής στο πεδίο, μέρος του οποίου έχει ήδη τοποθετηθεί. Παράλληλα, έγιναν εργασίες καθαρισμού από το Δήμο σε μεγάλο μέρος του δικτύου. Η Περιφέρεια έχει προτείνει προς το Δήμο κοινή δράση των δύο φορέων, με προοπτική την ενσωμάτωση του νέου περιηγητικού δικτύου στη δράση Tinos Trails.

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ: Διευρύνθηκε και οριστικοποιήθηκε το περιηγητικό δίκτυο του νησιού. Πλήρης αποκατάσταση διέλευσης του δικτύου, καθώς και τοποθέτηση του υλικού σήμανσης κατά το μεγαλύτερο μέρος του πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Ορειβατικό Σύλλογο Φυλής, με τη συμβολή του Δήμου και την εποπτεία της Περιφέρειας. Από την Περιφέρεια τοποθετήθηκε το υλικό προβολής στο πεδίο – δύο πληροφοριακοί πίνακες-χάρτες ειδικών προδιαγραφών, ενώ έχει δρομολογηθεί η συμπλήρωση του υλικού σήμανσης.
Μέσα στο 2019 προγραμματίζονται συνεργασίες με τους Δήμους των νησιών Σερίφου, Κιμώλου, Μήλου, Ίου, Σικίνου και Σαντορίνης, για τη μεθόδευση κοινών πρωτοβουλιών επικαιροποίησης, βελτίωσης και ενίσχυσης της υποδομής των περιηγητικών τους δικτύων.

Για τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια παραμένουμε ανοιχτοί σε ενδεχόμενες προτάσεις κοινής δράσης από τους αντίστοιχους ΟΤΑ και τοπικούς φορείς.

Σε κάθε περίπτωση, για τη διατήρηση των περιηγητικών δικτύων σε υψηλά επίπεδα, με στόχο την αναγνώριση και προβολή τους σε διεθνή κλίμακα, προϋπόθεση είναι η διαρκής μέριμνα στην ετήσια συντήρηση και βελτίωση διέλευσης των μονοπατιών.

Προκρίνοντας στην παραπάνω βάση τη μόνιμη και διαρκή συνεργασία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ταχείας ένταξης των περιηγητικών δικτύων των Κυκλάδων στο Εθνικό Μητρώο Μονοπατιών και πιστοποίησής τους σύμφωνα με τις πρακτικές της διεθνούς πεζοπορίας.

Το Τμήμα Πολιτισμού Κυκλάδων