Tag "δημοπρασία"

Προκήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στις Κοινότητες Δήμου Θήρας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΗΡΑΣ  Έχοντας υπόψη: -Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 Τ.Α΄) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων, – Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ) – Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 -Την υπ’ αριθ. 10/2020 (ΑΔΑ: 6Π5ΨΩΡΝ-Ξ1Γ) απόφαση του Δ.Σ. «περί έγκρισης ή μη μίσθωσης ακινήτων για χώρους στάθμευσης στις Κοινότητες του Δήμου Θήρας». -Την υπ’