Tag "Κοιν.Σ.Επ  Αrt.t.o.s"

Μέχρι τις 4 Αυγούστου οι εγγραφές για τα νέα τμήματα ξυλογλυπτικής και γλυπτικής που υλοποιεί στη Σαντορίνη η Κοιν.Σ.Επ. Art.t.o.S.

Μέχρι τις 4 Αυγούστου θα συνεχίζονται οι εγγραφές για τα νέα τμήματα ξυλογλυπτικής και γλυπτικής σε πεπιεσμένο χαρτί, που υλοποιεί στη Σαντορίνη η Κοιν.Σ.Επ. Art.t.o.S. Τα εργαστήρια ξεκινούν άμεσα και θα συνεχιστούν για όλη τη χρονική περίοδο του 2018-19, σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Θήρας, πλησίον του Κοινωνικού Φαρμακείου. Νέος κύκλος εγγραφών θα ξεκινήσει στα τέλη Αυγούστου για τμήματα που θα αρχίσουν στα μέσα Σεπτέμβριου μέχρι μέσα Οκτώβριου.Τα