“Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “3DTeLC: Bringing the 3D-world into the classroom: a new approach to teaching, learning and communicating the science of geohazards in the terrestrial and marine environment” διοργανώνει θερινό σχολείο κατά το χρονικό διάστημα 12-21 Οκτωβρίου 2018 στη Σαντορίνη, με Επ. Υπεύθυνη την Επικ. Καθηγήτρια Νομικού Παρασκευή. Στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος πραγματοποιήθηκε επίσης θερινό σχολείο στο Portsmouth της Αγγλίας στο χρονικό διάστημα 21-31 Ιουλίου 2018, το οποίο οργανώθηκε από το University of Portsmouth με Επ. Υπεύθυνο τον  Dr. Malcom Whitworth.
Στο θερινό σχολείο θα συμμετέχουν 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 6 υποψήφιοι διδάκτορες και 16 Καθηγητές/Ερευνητές από πανεπιστημιακά ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία,Ελλάδα, Ιταλία). Εκτός από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα συμμετέχουν το University of Portsmouth της Αγγλίας, το University Clermont Auvergne της Γαλλίας και το Universita Degli Studi di Milano Bicocca της Ιταλίας. Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα απο τα οποία θα παρευρεθούν ερευνητές είναι το National Institute of Astrophysics (INAF) και το National Institute of Geophysics and Volcanology (INGV) της Ιταλίας. Θα συμμετέχουν επίσης επιστήμονες από τον Σύλλογο Ελλήνων Ωκεανογράγων (ΣΕΩΚ) καθώς και από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιαδμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π).

Οι διαλέξεις καθώς και οι ασκήσεις υπαίθρου καλύπτουν θέματα που σχετίζονται με τη χρήση της δημιουργικής 3D απεικόνισης και των αναδυόμενων δημιουργικών τεχνολογιών στην κατανόηση και τη διαχείριση των γεωλογικών κινδύνων (ηφαιστειότητα,  ενεργά ρήγματα, κατολισθήσεις, κίνδυνοι διάβρωσης στην παράκτια ζώνη) τόσο στο χερσαίο, όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές θα κλειθούν να συλλέξουν δεδομένα χρησιμοποιώντας drone και στη συνέχεια θα αναγνωρίσουν, θα χαρτογραφήσουν και θα αναλύσουν τους γεωλογικούς σχηματισμούς σε εικονική πραγματικότητα. Κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην αναγνώριση των γεωκινδύνων σε εικονικό περιβάλλον.

Χορηγοί : Δήμος Θήρας, Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης, Βιομηχανικό Μουσείο Ντομάτας (Βλυχάδα) , Γεωθήρα (ΜΑΕ) , Πολιτιστικός Σύλλογος”Εστία Πυργου Καλλίστης” ,Οινοποιείο Μπουτάρι-Σαντορίνη, Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων (ΠΜΣ-ΕΚΠΑ). “