Θερινό Σχολείο στη Σαντορίνη 12-21 Οκτωβρίου 2018

“Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “3DTeLC: Bringing the 3D-world into the classroom: a new approach to teaching, learning and communicating the science of geohazards … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θερινό Σχολείο στη Σαντορίνη 12-21 Οκτωβρίου 2018.