Καλοδεχούμενη θα ήταν η πρόταση του κ. Ορφανού για debate αν δεν διατυπωνόταν ελάχιστες ημέρες πριν τις εκλογές και υπήρχε επαρκής χρόνος για την οργάνωσή της.


Η πρόταση για debate είναι μέρος των επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων, στα οποία εξειδικεύεται ο κ. Ορφανός σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και δεν αποτελεί ουσιαστική επιθυμία για παρουσίαση θέσεων, κατάθεση επιχειρημάτων και σύγκριση προγραμμάτων.

Εάν η πρόταση ήταν σοβαρή θα συνοδευόταν από συγκεκριμένες λεπτομέρειες διεξαγωγής του αφού ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.

«Δουλειές στο πόδι δεν γίνονται».
Θηραϊκή Πολιτεία