Με το δελτίο τύπου της παράταξής μας την 27/05/2020 ζητήσαμε από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ Μανόλη Ορφανό  σχετικά με τα όσα αναφέρει στο δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 26/05/2020 να  διευκρινίσει σε ποια συγκεκριμένα έργα αναφέρεται, να μας γνωρίσει ποια είναι τα ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια τα οποία έχει διεκδικήσει και λάβει από την 01/09/2019 για έργα όμως τα οποία δεν είχαν προετοιμαστεί προηγουμένως από εμάς και αυτά με αποδείξεις. Και σε ότι αφορά την αλλαγή του τρόπου διοίκησης πέραν της συγκρότησης των  διοικητικών  συμβουλίων που εκ του νόμου ορίζονται, να μας γνωρίσει ποιες αλλαγές επήλθαν και με ποιες συμβάσεις, με ποια πρόσωπα και με τι καθήκοντα.

Αντ’αυτού ο κ. Ορφανός με νέο δελτίου τύπου στις 28/05/2020 προφανώς για να αποφύγει τις απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις μας εκθέτει τις απόψεις του για το πρόσωπό μου.  Κάτω από τον τίτλο «Η άγνοια πολλές φορές είναι ένα στοιχείο αθωότητας» που ουδόλως σχετίζεται με το περιεχόμενο του δελτίου, επιδιώκει να αποσπάσει το ενδιαφέρον των δημοτών για να αποφύγει προφανώς να απαντήσει στα εύλογα ερωτήματά μας για τα οποία ασφαλώς υπάρχουν απαντήσεις.

Υπενθυμίζουμε στο κ.Ορφανό ότι σκοπός των δελτίων τύπου είναι η ενημέρωση των Δημοτών, οι οποίοι καταβάλουν και τις δαπάνες λειτουργίας του γραφείου τύπου της ΔΕΥΑΘ που συνέστησε ο ίδιος.

Επειδή όμως ο κ. Μ Ορφανός αντί να αναφερθεί στο έργο του, κάνει λόγο για το δήθεν ανύπαρκτο έργο μας, κατηγορώντας μας για απραγία, ατολμία και ανεπαρκή διοίκηση παραθέτουμε όλα τα έργα που πραγματοποιήθηκαν ύψους 19.446.834,84€ και δρομολογήθηκαν  ποσού 35.790.151,70€ στη ΔΕΥΑΘ κατά τη θητεία μας 2011-2019, καθώς και μελέτες αξίας 13.442.816,81€ για μελλοντικά έργα. Με αυτόν τον τρόπο ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ και απαντούμε με αποδείξεις στους δημότες και όχι με  επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Ας απαντήσει στα ερωτήματά μας όπως έχει χρέος και ο ίδιος.

Για τη Θηραϊκή Πολιτεία

Νίκος Ζώρζος

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΘ 2011-2019 19.446.834,84€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ 3.538.000,00€
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ-ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ 1.409.400,00€
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ 1.381.560,00€
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΗΡΩΝ 3.770.000,00€
ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΗΡΩΝ 98.600,00€
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 105.000,00€
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ 719.200,00€
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 627.560,00€
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 713.400,00€
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ 849.120,00€
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Α/Σ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ 153.120,00€
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΕ ΘΗΡΑΣ 98.600,00€
ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΟΙΑΣ 312.040,00€
ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΟΙΑΣ 120.000,00€
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΟΙΑΣ 21.000,00€
ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ 174.000,00€
ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 394.400,00€
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΦΗΡΩΝ 43.500,00€
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΦΗΡΩΝ 80.000,00€
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΦΗΡΩΝ 12.500,00€
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 57.420,00€
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 145.000,00€
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΑΣ 25.000,00€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Ζ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ 928.000,00€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΑ 861.000,00€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 450.000,00€
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 425.000,00€
ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ ΘΗΡΑΣ 466.000,00€
ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ 225.000,00€
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 364.560,00€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 60.000,00€
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ ΟΜΒΡΙΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 26.024,00€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΝΤΕΡΑΣ ΦΗΡΩΝ 30.000,00€
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΟΙΑΣ 130.000,00€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΟΙΑΣ 15.000,00€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΑΣ 20.000,00€
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΑΘ 25.000,00€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ 60.000,00€
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΗΡΩΝ 117.500,00€
ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΗΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 135.000,00€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ 125.000,00€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ 50.000,00€
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 10.349,52€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ 20.000,00€
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΗΡΩΝ 6.279,07€
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ 14.500,00€
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΑΡΙΑ 7.200,00€
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΡΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ 27.002,25€

 

Έργα και μελέτες που δρομολογήθηκαν κατά τη θητεία μας.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ξεκίνησε

 

Αναμένεται

Να ολοκληρωθεί

ΑΞΙΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.000m3/ημέρα 4/2018 4/2020 14.830.914,70€
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΗΡΩΝ 12/2018 12/2020 3.540.496,00€
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΦΗΡΩΝ

Α)υποθαλάσσιος αγωγός και δεξαμενή

Β)προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης 2000m3/ημέρα ολοκλήρωση 12/2020

03/2019 12/2019 3.084.000,00€
ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ-ΠΕΡΙΣΣΑΣ-ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ-ΒΛΥΧΑΔΑΣ  ΘΗΡΑΣ 06/2019 12/2020 5.255.000,00€
ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ 06/2019 12/2020 927.000,00€
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΗΡΑΣ 09/2019 10/2020 2.987.500,00€
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 09/2019 11/2020 2.999.621,00€
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΦΗΡΩΝ

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑ Λ&Ε ΝΟΜΙΚΟΥ)

09/2019 05/2020 658.000,00€
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 09/2019 05/2020 555.000,00€
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 07/2019 11/2020 186.000,00€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 01/2019 02/2020 456.320,00€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΦΗΡΑ 02/2019 12/2019 192.200,00€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΟΙΑΣ 07/2019 12/2019 59.500,00€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 07/2019 12/2019 58.600,00€
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ δευαθ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ GIS   12/2019 Εχει ολοκληρωθεί ένα μέρος ήδη
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ 35.790.151,70€
     
     
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ         13.442.816,81€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΟΙΑΣ 2000m3/ημέρα 1.500.000,00€
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ  ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΕΡΝΑ 4.263.816,81€
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 987.000,00€
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 360.000,00€
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 497.000,00€
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΑΣ 360.000,00€
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΞΕΔΕΣ ΟΙΑΣ 183.000,00€
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ  
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ 605.000,00€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Β ΦΑΣΗ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 3.120.000,00€
ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ 520.000,00€
ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΕΣΑΡΙΑΣ 745.000,00€
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 302.000,00€
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ-ΜΕΣΑΡΙΑΣ-ΒΟΘΩΝΑ-ΠΥΡΓΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΗΡΩΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ