Με ανακ0ίνωσή της η ΘΗΡΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ αναφέρεται στο 9ο θέμα του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την κάλυψη της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας χωματουργικών εργασιών διάστρωσης απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ με μηνιαίο κόστος 53.940,00€.