Τιμητική ονοματοδοσία αίθουσας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Φηρών Θήρας προς την Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Φηρών Θήρας κ. Άννα Γαβαλά

Τιμητική ονοματοδοσία αίθουσας κ. Άννα Γαβαλά