Εμπορείο Θήρας
sillogosthiras@gmail.com
Ανακοινώνουμε την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης του Πολιτιστικού Συλλόγου
Θήρας την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 η οποία θα γίνει μαζί με την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας μας. Σας περιμένουμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Θήρας
στο Εμπορείο και ώρα 16:00 για να συμμετέχετε στην συγκέντρωση μας.
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου