Από σήμερα η οικογένεια της ΝΔ Κυκλάδων γίνεται πτωχότερη. Έφυγε σήμερα , πρόωρα, από κοντά μας ένας καλός φίλος και συνεργάτης. Ένας
αξιόλογος άνθρωπος . Ένας αγωνιστής της ζωής. Έδωσε μάχη αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ματθαίος Δαρζεντας ο οποίος διετέλεσε για πολλά χρόνια Πρόεδρος της
ΔΗΜΤΟ Σαντορίνης μας άφησε.. Έφυγε για την αιώνια ζωή. Φίλε μου, καλό ταξίδι!!
Εκπροσωπώντας όλα τα μέλη της ΔΕΕΠ, αλλά και τους φίλους και μέλη της
Παράταξης, εκφράζω τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους
δικούς του ανθρώπους. Η απώλειά του αναμφίβολα μεγάλη. Ματθαίε θα λείψεις σε όλους μας!!
Καλό Παράδεισο φίλε μου!!
Ο πρόεδρος ΔΕΕΠ – Χρήστος Καφτηραν