Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοινώνει τη διοργάνωση σεμιναρίου Τεχνικού Ασφαλείας στη Σαντορίνη μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος επιχειρηματιών του νησιού ώστε να εξασφαλιστεί η επιμόρφωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό για να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους.

 

Όποιος εργοδότης επιθυμεί να συμπεριληφθεί στο εν λόγω σεμινάριο, μπορεί να υποβάλλει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στο email info-sant@cycladescc.gr έως τις 5 Οκτωβρίου:

  1. συμπληρωμένη αίτηση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου εργοδότη (επισυνάπτεται),
  2. εικόνα taxis με όλες τις δραστηριότητες,
  3. στοιχεία μητρώου φυσικού/νομικού προσώπου της επιχείρησης,

 

Το σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών (2 ημερών) αφορά κάθε ιδιοκτήτη επιχείρησης των κλάδων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών που απασχολεί ή επιθυμεί να απασχολήσει προσωπικό έτσι ώστε να ασκεί ο ίδιος τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή του. Διαφορετικά, είναι απαραίτητο να προσλάβει εξωτερικό συνεργάτη για όσο διάστημα απασχολεί προσωπικό.

 

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της συμμετοχής η οποία αφορά το αναλυτικό ωράριο, την καταβολή του κόστους συμμετοχής του σεμιναρίου αξίας 70 ευρώ και απαραίτητη προϋπόθεση την ταμειακή ενημερότητα προς το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: μετά την καταληκτική ημερομηνία 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε προσθήκη/τροποποίηση σύμφωνα με τους όρους διεξαγωγής καθώς η υποβολή του προγράμματος γίνεται τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την υλοποίησή του προς το Υπουργείο Εργασίας ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους και προϋποθέσεις υλοποίησης τα επόμενα σεμινάρια θα υλοποιηθούν μετά τον Μάρτιο του 2023.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία παρακαλώ καλέστε στο Επιμελητήριο Κυκλάδων στο γραφείο Σαντορίνης στο τηλέφωνο 2286025788.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.