Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού συγχαίρει θερμά τους
μαθητές του τόπου μας που εισήχθηκαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
Τιμώντας την προσπάθεια και την απόδοσή τους, η Διοίκηση του Ιδρύματος έχει καθιερώσει την
απονομή Βραβείου.
Η απονομή χρηματικών σπουδαστικών βραβείων έχει συμβολικό χαρακτήρα και υπογραμμίζει την
προσπάθεια του Ιδρύματος για ποιοτική άνοδο της ζωής του τόπου μας.
Σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Ιδρύματος και την από 25/09/2018 απόφαση του Δ.Σ. του
Ιδρύματος, για το έτος 2018 θα χορηγηθεί συνολικά το ποσό των 10.000,00 €, ως χρηματικό βραβείο ισόποσα στους εισαχθέντες στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, με μέγιστο ποσό 1.000,00 € ανά άτομο, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές για να λάβουν το χρηματικό βραβείο πρέπει:
1. Να κατάγονται από τη νήσο Θήρα ή Θηρασιά
2. Να ευρίσκονται σε οικονομική αδυναμία (*).
3. Να μην έχουν λάβει κατά το παρελθόν ανάλογη χορηγία από το Ίδρυμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν και να καταθέσουν στα γραφεία του Ιδρύματος, μέχρι την 31-10-2018, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου ΑΕΙ.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Πιστοποιητικό από το Δήμο Θήρας από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή του ενδιαφερομένου.
4. Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας από το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας ή Πιστοποιητικό
οικονομικής εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1, Ε9) και εκκαθαριστικού του ιδίου
(εφόσον έχει εισόδημα ή ακίνητη περιουσία) και της οικογενείας του.
Οι δικαιούχοι θα καθοριστούν με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, μετά από εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του
Τελεφερίκ Σαντορίνης, τηλέφωνο 22860 22978, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Θήρα 26-09-2018 Ίδρυμα Λ. & Ε. Νομικού
(*) Σημείωση:
Προϋπόθεση για να θεωρηθεί ο ενδιαφερόμενος ότι ευρίσκεται σε οικονομική αδυναμία είναι:
– Να διαθέτει ο ίδιος ή η οικογένειά του Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας,
Ή
1. Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι ή δύναται να θεωρηθεί προστατευόμενο μέλος των γονέων του, το εισόδημα
της οικογενείας του να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 €, προσαυξανόμενο με 3.000,00 € για κάθε πρόσθετο προστατευόμενο μέλος.
2. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν είναι ή δεν δύναται να θεωρηθεί προστατευόμενο μέλος, το ατομικό του εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,0 €).