ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΜέΡΑ25 μετά τις εκλογές της Κεντρικής Επιτροπής, της Πολιτικής Γραμματείας και του Συντονιστή της ΚΕ, ήρθε σύμφωνα με το καταστατικό, η σειρά της δημιουργίας Οργανώσεων Βάσης (Ο.Β.) σε όλη την Ελλάδα.
Μετά από κάλεσμα των μελών μας, συναντηθήκαμε, μέσω τηλεδιάσκεψης, με στόχο την δημιουργία Οργανώσεων Βάσης (Ο.Β.) στις Κυκλάδες, καθώς και την εκλογή Συντονιστή και Αναπληρωτή Συντονιστή για κάθε Ο.Β.
Στις συνελεύσεις παρευρέθησαν η κ. Χρύσα – Αριάδνη Κουσελά Υπεύθυνη Τομέα Νησιωτικότητας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής & Υπεύθυνη της ΟΕΣΚΕ για το
Νότιο Αιγαίο και ο κ. Αθανάσιος Μπαράκας ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής.
Ανακοίνωση εκλογικών αποτελεσμάτων των πρώτων Οργανώσεων Βάσης:
Ο.Β.Σύρου
Συντονιστής : Αθανάσιος Δούβας
Αναπληρωτής Συντονιστής: Σωτήρης Νάτσικας
Ο.Β. Πάρου
Συντονιστής : Τόνια Παντελαίου
Αναπληρωτής Συντονιστής: Εμμανουήλ(Μάνος)Σταυριανός
Ο.Β. Θήρας
Συντονιστής : Γιάννης Τόκης
Αναπληρωτής Συντονιστής: Γιάννης Νανούρης
Οι Οργανώσεις Βάσης (ΟΒ) είναι τα δομικά κύτταρα του ΜέΡΑ25. Είναι το θεμέλιο του Κόμματος. Είναι το ΜέΡΑ25 στην κοινωνία.
Οι Οργανώσεις Βάσης (ΟΒ) λειτουργούν με διαδικασίες ανοιχτές στην κοινωνία. Επικοινωνούν, επηρεάζονται και αντλούν προβληματισμούς από αυτήν. Το ΜέΡΑ25 επιδιώκει να είναι σύγχρονο, ανοικτό, δημοκρατικό και συμμετοχικό κόμμα και οφείλει να κάνει γνωστές τις αρχές και το πρόγραμμά του, σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες της χώρας.
Τα μέλη του ΜέΡΑ25 είναι και μέλη του DiEM25 όπου η Δημοκρατία και η Διαφάνεια είναι βασικοί πυλώνες του DiEM25 και συνεπώς, του ΜέΡΑ25.
Σε αυτή την πορεία θέλουμε όλο το δημοκρατικό κόσμο μαζί μας, σύσσωμο.
Και αυτή είναι μόνο η αρχή!