Οι εργασιακές σχέσεις παγκοσμίως μέχρι σήμερα, δεν οδήγησαν στη μετατροπή της Εργατικής Πρωτομαγιάς σε επέτειο ανάμνησης των αγώνων των εργαζομένων.

Έτσι η Πρωτομαγιά εξακολουθεί να διατηρεί επίκαιρο το περιεχόμενό της σαν ημέρα διεκδίκησης καλύτερων και δικαιότερων συνθηκών εργασίας.

Ας προσπαθήσουν οι κοινωνίες για ένα κόσμο πιο δίκαιο.