Το αποτέλεσμα που προκύπτει με το πέρας των εκλογών για την ανάδειξη νέου
διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής είναι το ακόλουθο :
Δ.Σ. Ε.Ε.
ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 45 ΨΗΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 56 ΨΗΦΟΙ
ΒΑΪΛΑ ΑΝΝΑ 53 ΨΗΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 49 ΨΗΦΟΙ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31 ΨΗΦΟΙ ΤΡΑΤΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48 ΨΗΦΟΙ
ΓΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 33 ΨΗΦΟΙ
ΔΑΜΙΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 38 ΨΗΦΟΙ
ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57 ΨΗΦΟΙ
ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 18 ΨΗΦΟΙ
ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 ΨΗΦΟΙ
ΠΡΕΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 12 ΨΗΦΟΙ
Μετά το πρώτο διοικητικό συμβούλιο των νέων μελών, που έλαβε χώρα στις 17/05/2023,
αποφασίστηκε ομόφωνα η νέα σύσταση του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Ως εξής :
Δ.Σ. Ε.Ε.
Πρόεδρος : ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντιπρόεδρος : ΓΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
Γραμματέας : ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΑΤΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ταμίας : ΒΑΪΛΑ ΑΝΝΑ
Μέλος : ΔΑΜΙΓΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΕΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά τα μέλη του για την προσέλευση στις εκλογές