Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Παραρτήματος Θήρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που προέκυψε στις αρχαιρεσίες της 31ης Μαρτίου 2019 , που έγιναν συγχρόνως σε όλα τα περιφερειακά  παραρτήματα στην Ελλάδα.

Αναλυτικά το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι

Πρόεδρος                 Μαρία Αργυρού
Αντιπρόεδρος          Μαρία Μελιχούρτη- Καφιέρη
Γεν. Γραμ/τέας       Ακριβή (Βιβή)  Ζουμπάκη
Ταμίας                      Πόπη  Παράβαλου- Δακουτρού
Μέλος                       Παντελίνα (Λίνα) Καραμολέγκου
Μέλος                      Λαμπρινή (Νούλη) Μελιχούρτη
Μέλος                      Χαρίκλεια (Χαρά) Σιακαβάρα
Μέλος                      Μόσχα Μενδρινού
Μέλος                      Αργύρης Μαυρομάτης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφ/κού Παραρτήματος Θήρας, θα αναλάβει τα καθήκοντά του, μετά την έγκρισή του από το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
ΘΗΡΑ 11/04/2019