ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 1η Επίσκεψη 2η Επίσκεψη Ιατροί
1.    ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 16/3/20 Κ. Μπάτης Βασίλης
2.    ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ 5/3/20 16/3/20 Κ. Γιαννίκος Γεώργιος
3.    ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ/ΕΞΩ  ΓΩΝΙΑ Κ. Γεωργία Μπουγά
4.    ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ 10/3/20 24/3/20 Κ. Κώτσια Χριστιάνα
5.    ΚΟΝΤΟΧΩΡΙ 9/3/20 18/3/20 Κ. Κώτσια Χριστιάνα
6.    ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 12/3/20 Κ. Αιμιλία  Ίρις Καραμολέγκου
7.    ΜΕΣΣΑΡΙΑ 6/3/20 18/3/20 Κ. Γιαννίκος Γεώργιος
8.    ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ 9/3/20 19/3/20 Κ. Γιαννίκος Γεώργιος
9.    ΒΟΘΩΝΑΣ 11/3/20 30/3/20 Κ. Γιαννίκος Γεώργιος