Με την ευκαιρία της σημερινής επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στη Σύρο θα
θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους
συναδέλφους μας εργαζόμενους στην πολυνησιωτική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Εμείς οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ζητάμε ουσιαστική ενίσχυση
των υπηρεσιών της Περιφέρειας με προσλήψεις του απαιτούμενου προσωπικού
τόσο σε επίπεδο αριθμητικό όσο και σε επίπεδο ειδικοτήτων απαραίτητων και
κρίσιμων για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των νησιωτών. Ζητάμε την
παρέμβαση σας για την εφαρμογή επιτέλους των προβλεπόμενων κινήτρων για την
παραμονή του υπηρετούντος προσωπικού, αλλά και την προσέλκυση νέου καθώς
και τη χορήγηση των απαραίτητων υλικών και μέσων που προβλέπει η υφιστάμενη
νομοθεσία ώστε να μπορούμε να φέρουμε εις πέρας το έργο που μας ανατίθεται..
Στα νησιά μας το κόστος ζωής είναι ακόμη πιο ακριβό, τόσο στη διατροφή, όσο και
στα ενοίκια, αλλά και σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ύδρευση – αποχέτευση) και
επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την συνεχιζόμενη αύξηση των καυσίμων, η
οποία έχει άμεση επίπτωση στα μεταφορικά (εισιτήρια πλοίων, εμπορευμάτων κ.λπ.).
Ως επακόλουθο αυτών μειώνεται δραματικά το διαθέσιμο εισόδημα μας, κάτω από το
όριο μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, καθώς επίσης και οι μισθοί των δημοσίων
υπαλλήλων έχουν υποστεί δραματική μείωση κατά την τελευταία δεκαετία (πάνω από
25%), με τη μείωση, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, να είναι ακόμα πιο έντονη στις
γυναίκες εργαζόμενες.
Παρουσιάζονται ακόμη τεράστιες ελλείψεις στο σύστημα υγείας, με το Νοσοκομείο
της Σύρου να υφίσταται μεγάλη υποβάθμιση λόγω της τραγικής υποστελέχωσης του,
γεγονός που υποβαθμίζει δραματικά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα
υγείας για όλους τους Κυκλαδίτες.
Επίσης το μεταφορικό ισοδύναμο το οποίο έδειχνε μια μέριμνα προς τους
νησιώτες κατά τις μετακινήσεις του, έχει να καταβληθεί πάνω από οκτώ μήνες,
γεγονός που επιβαρύνει δραματικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό των νησιωτών,
σε συνδυασμό δε με την τεράστια αύξηση των εισιτηρίων η κατάσταση επιβαρύνεται
ακόμη περισσότερο.
Για το λόγο αυτό διεκδικούμε και ζητάμε:
 Άμεση στελέχωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με άμεσες προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων (Μηχανικών,
Γεωτεχνικών, Περιβαλλοντολόγων, Εποπτών Υγείας, Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ
ή ΤΕ). Τουλάχιστον 250 υπαλλήλων όπως προτείνεται και σε παλαιότερο
ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
 Κρίσεις προϊσταμένων: Να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που
προβλέπει η νομοθεσία για την επιλογή προϊσταμένων γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 Ζητάμε την εφαρμογή της Νομοθεσίας για Παροχή κινήτρων (στέγαση –
σίτιση) του Ν. 4483/2017 αλλά και την νομοθετική παρέμβαση για την
τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να χορηγείται σε όλους τους
υπαλλήλους των νησιωτικών περιφερειών, ανεξαρτήτως πληθυσμιακών
κριτηρίων, αλλά και σε χρήμα, διότι οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κυκλάδων ασκούν αρμοδιότητες και στα είκοσι τέσσερα (24) νησιά των
Κυκλάδων. Επίσης ζητάμε την παρέμβασή σας ώστε να αποσυρθεί το έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου υπ’ αριθμ. πρωτ 2779/17-06-2022 ,που
δημιουργεί πλείστα προβλήματα στην εφαρμογή της, με αποτέλεσμα όσοι
υπάλληλοι δημοσίων Υπηρεσιών είναι δικαιούχοι να κινδυνεύουν επί της ουσίας
να μην παίρνουν ούτε σε χρήμα ούτε και σε είδος, τα όποια κίνητρα είναι σε θέση
να διαθέσουν οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού λόγω χρονοβόρων διαδικασιών και
έλλειψης στέγης, Ήδη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πράττοντας ορθά ενισχύει
υπαλλήλους άλλων Υπηρεσιών (Ιατρούς εξ όσων γνωρίζουμε) ωστόσο κανείς
υπάλληλος της Περιφέρειας δεν έχει πάρει κακώς μέχρι και σήμερα τα κίνητρα
αυτά. Γι’ αυτό ζητάμε και την δική σας παρέμβαση και προς την Διοίκηση της
Περιφέρειας προκειμένου επιτέλους να χορηγηθούν στους όλους τους
δικαιούχους, όπως επίσης και από τους παριστάμενους βουλευτές, αλλά και τη
βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου όπως προαναφέραμε.
 Επίσης ζητάμε την αύξηση του επιδόματος προβληματικών περιοχών
(τουλάχιστον στο διπλάσιο) ώστε να καλύπτει εν μέρει το ιδιαίτερα αυξημένο
κόστος ζωής και την κατοχύρωση του επιδόματος προβληματικών περιοχών. Τα
δύο παραπάνω θα αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο προσέλευσης προσωπικού (και
από μετατάξεις).
 Κατάργηση της διάταξης που επιτρέπει την ανάθεση καθηκόντων σε δύο
περιφερειακές ενότητες. Δεν είναι δυνατόν σε υπάλληλο π.χ. της Π.Ε. Μήλου με
καθήκοντα στα νησιά Μήλο, Κίμωλο, Σίφνο και Σέριφο (ανήκουν στην Π.Ε. Μήλου)
να ανατίθενται καθήκοντα π.χ. και στη Π.Ε. Θήρας, (Θήρα, Σίκινο, Φολέγανδρο, Ίο
και Ανάφη).
 Την παρέμβασή σας προς την Περιφερειακή Αρχή για την εφαρμογή
επιτέλους της Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου .
 Επαναφορά των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. σε όλες τις νησιωτικές
περιοχές (όπως προϋπήρχε) ώστε επιτέλους να ληφθεί υπόψη η νησιωτικότητα
και οι προβλέψεις του Συντάγματος. Το κόστος ζωής έχει γίνει απαγορευτικό μετά
την εξίσωση του Φ.Π.Α. με τις ηπειρωτικές περιοχές γεγονός που οδηγεί
συνάδελφους να ζητούν την μετάθεση ή την απόσπασή τους.
 Την αύξηση της αποζημίωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις πάνω από
τα 40€ (τουλάχιστον 30%) ώστε να ανταποκρίνεται στην ιδιαιτερότητα των
νησιών με το αυξημένο κόστος ζωής, την ελλιπή και ανύπαρκτη πολλές φορές
ακτοπλοϊκή σύνδεση. Να αποσυνδεθούν από τις αποστάσεις σε μίλια και να
χορηγείται ολόκληρη η αποζημίωση και για τις αυθημερόν εκτός έδρας
μετακινήσεις και όχι στο 1/4 όπως ισχύει σήμερα και να αυξηθεί στο διπλάσιο το
ελάχιστο όριο των ημερών εκτός έδρας. Επίσης την αύξηση της αποζημίωσης
χιλιομετρικής απόστασης (όταν χρησιμοποιείται ΙΧ μεταφορικό μέσο) η οποία είναι
καθηλωμένη στα 0,15λεπτά/χιλμ και δεν ανταποκρίνεται στο ελάχιστο στην
τεράστια αύξηση των καυσίμων.
 Επαναφορά της ισχύος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αυξήσεις
στον κατώτατο μισθό και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
 Λειτουργία ΙΝΕΠ στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο (μετά
και το σχετικό ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου στη Νάξο,
Μάρτιος 2016).
 Άμεση καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου των παλαιότερων μηνών και
καταβολή πλέον και πάλι εντός μηνός από την πραγματοποίηση του ταξιδιού.
 Άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου Σύρου και αναβάθμιση και στελέχωση
όλων των Νοσοκομείων και όλων των Κέντρων Υγείας των Κυκλάδων.