Η θάλασσα της Ρόδου θεωρείται μια από τις σημαντικότερες της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί είναι σταυροδρόμι για τα ξενικά είδη ψαριών που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο προερχόμενα κυρίως από την Ερυθρά Θάλασσα, μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Η αιτία είναι ότι έχει αρκετά ζεστή θάλασσα και αποτελεί ένα hot spot για τα ψάρια αυτά. Οι διαδικασίες ενσωμάτωσης των ξένων ειδών στις κοινότητες των ψαριών και στο τροφικό πλέγμα δεν γίνεται χωρίς κινδύνους. Επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα και τα τοπικά αποθέματα σημαντικών, από οικονομική άποψη ειδών, με εμφανείς αρνητικές κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές επιπτώσεις.

Έχουν εμφανιστεί ξενικά είδη χωρο-κατακτητικά και άλλα εξαιρετικά τοξικά και επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Η παρακολούθηση της εγκατάστασης και της εξάπλωσης (χωρικής και χρονικής) των ξενικών ειδών ψαριών έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποτίμηση της οικολογικής κατάστασης της περιοχής της Ρόδου.

Το Ίδρυμα Σταματίου αποφάσισε να αναλάβει τη χρηματοδότηση ενός ερευνητικού προγράμματος με τον τίτλο: «Επίδραση των ξενικών ιχθύων στην παράκτια αλιεία του νοτιοανατολικού Αιγαίου», για ένα χρόνο, από το καλοκαίρι του 2018 έως το καλοκαίρι του 2019. Η προτεινόμενη έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της στη σύσταση της ιχθυοπανίδας, αυτόχθονης και ξενικής, που εμφανίζεται στις αλιευτικές δραστηριότητες στις ακτές της Ρόδου.