Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο που λέει "ΘΗΡΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ δύναμη δύναμηστουςπολίτες στους ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΜΑΣ Καφιέρης Μηνάς Επιχειρηματίας Εστίασης"