Για την αθωωτική απόφαση δικαστηρίου σχετικά με διεκδίκηση αποζημίωσης πολίτη από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας
ενημέρωσε τους πολίτες του νησιού, με τηλεφωνική του παρέμβαση στο Κανάλι της Σαντορίνης ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Θήρας κ. Ηλίας Πελέκης.