προκειμένου να σταματήσει η κινδυνολογία που τόσο κακό κάνει στο νησί μας παραθέτουμε την τοποθέτηση της Ε.Νομικού
χθες στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.