Ο

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Β΄θμιας εκπαίδευσης Θήρας και Νήσων κ. Γιάννης Μηλιάκης αναφέρεται στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν δάσκαλοι και μαθητές στα σχολεία με την εφαρμογή των μέτρων κατά του Κορωνοϊού.