Να προταθεί στην ΚΕΔΕ το κλείσιμο των Δήμων αλλά και άλλες σκληρές μορφές διαμαρτυρίας, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας, κατά την διάρκεια της  συζήτησης της 6 Μαίου 2018, η οποία είχε ως θέμα το νομοσχέδιο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.
Το νομοσχέδιο που έχει ήδη τεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για διαβούλευση ,αφορά ριζοσπαστικές αλλαγές στον τρόπο τόσο της εκλογής των αιρετών οργάνων, όσο και την λειτουργία  των Δήμων της χώρας.
Στην συνεδρίαση αποφασίστηκε επίσης με ευθύνη του Προεδρείου του ΔΣ  να συνταχθεί ψήφισμα, να εγκριθεί από όλες τις Δημοτικές παρατάξεις και να αποσταλεί στην ΚΕΔΕ και το αρμόδιο Υπουργείο.